jan

24

 
Mijn grote liefde!

230109

BTW: op z’n bord vindt ’n rituele slachting plaats van ’n pannenkoek met ijs en “sjokolaatjuzsaus” ;-).